Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Clémot Interieur BV
Salisburylaan 16B
9820 Merelbeke
Lynn.decanck@gmail.com
0478/489380
BE0732 871 622
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Clémot Interieur BV, met maatschappelijke zetel te Salisburylaan 16B, 9820 Merelbeke, BTW BE 0732 871 622, RPR Gent  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Clémot Interieur BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Clémot Interieur BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en exclusief verzendingskosten en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Clémot Inerieur BV niet.  Clémot Interieur BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Clémot Interieur BV. Clémot Interieur BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Alle betalingen op de website gebeuren via het elektronisch betaalsysteem van Mollie.
Indien via overschrijving kan dat gerust maar contacteer ons dan via hello@clemot.be

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalmogelijkheden
via kredietkaart
via bankkaart
via overschrijving op rekeningnummer BE91 7360 5882 2076, KBC Bank, BIC: KREDBEBB

Clémot Interieur BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Je bestelling wordt uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van je betaling verzonden.  Mocht een artikel niet meer op voorraad zijn dan krijg je daar onmiddellijk bericht over. De leveringstermijn varieert van 2 tot 14 werkdagen afhankelijk van je locatie.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd binnen de EU, voor verzendingen buiten de EU gelieve contact op te nemen met hello@clemot.be

De levering gebeurt door Bpost. Al onze prijzen zijn exclusief verzendingskosten, tenzij expliciet anders vermeld op de website. De verzendingskost wordt toegevoegd aan de bestelling en wordt door de klant betaald.  Ze worden berekend op basis van gewicht en/of omvang van de artikelen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Clémot Interieur BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Clémot Interieur BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Clémot Interieur BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Niet opgehaalde artikelen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor paketten die niet in ontvangst genomen zijn of opgehaald werden. Deze paketten worden terug naar ons verzonden.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de artikelen na terugzending.  We zullen terug verzendingskosten aanrekenen en verpakkingskosten, in het geval dat een pakket niet is opgehaald of in ontvangst is genomen. Als je buitenshuis werkt is het aangewezen om je werkadres op te geven als leveringsadres.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Clémot Interieur BV  zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Clémot Interieur bv is bereikbaar op het telefoonnummer +32 478/489380, via e-mail op hello@clemot.be of per post op het volgende adres Salisburylaan 16B, 9820 Merelbeke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Clémot Interieur BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerken van uw bestellingen en voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven.  Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking aan derden voor marketingdoeleinden.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Clemot

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief